Schránka dôvery pre vašu školu

Aplikácia pre žiakov a nástroj pre pedagógov podporujúci prevenciu aj riešenie problémov so šikanovaním a násilím v školách

Dozvedieť sa viac

Aplikácia pre žiakov
v smartfóne

Umožňuje žiakom anonymne poskytnúť učiteľovi/riaditeľovi školy informácie o šikanovaní či inom druhu násilia, ako aj údaje o mieste, čase a zúčastnených osobách.

Dozvedieť sa viac

Webové rozhranie pre pedagógov

Umožňuje učiteľom zbierať informácie a reagovať na hlásenia žiakov. Riaditeľom škôl, resp. školskému podpornému tímu poskytuje údaje o rozsahu a prejavoch šikanovania či násilia v ich škole.

Dozvedieť sa viac